NGUYÊN TẮC CHƯƠNG TRÌNH

 

VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA

1. Quyền Trẻ Em: Tôn trọng và thúc đẩy “quyền trẻ em”

(xem http://hcrc.hcmulaw.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=36:cong-c-quc-t-v-cac-quyn-tr-em&catid=6:b-lut-nhan-quyn-quc-t&Itemid=20);

2. Tính Khả Thi: các chương trình tài trợ của quỹ phải đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức và điều kiện cụ thể của địa phương;

3. Cùng Đồng Hành:  Quỹ là người bạn đồng hành của đối tác địa phương,  đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ, chức năng của mình nhằm nâng cao hiệu quả của các chương trình hỗ trợ cho cộng đồng nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nói một cách khác, đối tác địa phương cần thể hiện sự nỗ lực và đóng góp của mình (đồng hành) với Quỹ nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình.

4. Công Khai Minh Bạch vàTrách Nhiệm Giải Trình: Đảm bảo rằng trong trình hợp tác, các bên tham gia đều phải công khai về các thông tin có liên quan một cách rõ ràng, bao gồm quy trình thực hiện và phân bổ tài chính. Khi có bất kỳ sự cố, rủi ro xẩy ra, các bên đều được thông tin rõ ràng đầy đủ, và trách nhiệm được xác định cụ thể.

5. Chia Sẽ và Học Hỏi:  Quỹ luôn tôn trọng, sẵn sàng chia sẻ thông tin và học hỏi kinh nghiệm với các đối tác khác nhau trong và ngoài nước để chương trình hoạt động của Quỹ ngày một hiệu quả;

 

1. Phối hợp với các tổ chức, cơ quan hữu quan nhằm xác định khu vực ưu tiên, xác định đối tượng ưu tiên (cộng đồng nghèo, nhất là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn), từ đó xác định can thiệp phù hợp với nguyên tắc chương trình.

2. Một khi thoả thuận được ký kết, đối tác địa phương được lựa chọn là đơn vị thực hiện chương trình tài trợ, vai trò của Quỹ là giám sát và kiểm tra quy trình thực hiện theo thoả thuận.

3. Quỹ hình thành và phát triển mạng lưới TNV nhằm hỗ trợ cho Quỹ trong việc khảo sát, điều tra, lập kế hoạch, kiểm tra giám sát hoạt động thực tế tại địa phương.

4. Thúc đẩy truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là các doanh nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, huy động mọi nguồn lực để đóng góp cho chương trình từ thiện nhân đạo; mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan toả trong cộng đồng xã hội.

5. Xây dựng mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước, trên cơ sở chia sẽ, học hỏi các bài học kinh nghiệm;

6. Xây dựng và giữ gìn hình ảnh Quỹ luôn luôn thu hút được tấm lòng cảm thông và nhân ái, cùng nhau góp phần phát triển y tế, giáo dục ở Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP