A. Mục đích:

     Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản của trẻ em và người nghèo ở những vùng khó khăn, cách trở, vùng DTTS, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai.

Trích trên trang www.nihe.org.vn của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương

Bất cập trong phòng, chống dịch bệnh ở đồng bằng sông Cửu Long

          Những năm gần đây, các loại bệnh, dịch cúm A(H1N1, H5N1), tay, chân, miệng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có chiều hướng diễn biến phức tạp.  Ngoài những nguyên nhân do ô nhiễm môi trường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, sự thiếu hiểu biết và ý thức chủ quan của người dân, thì một trong những nguyên nhân là do hệ thống y tế và công tác dự phòng hiện nay còn nhiều bất cập. 

B  Ưu tiên trong chương trình y tế :

  1. Khám và phẫu thuật mắt cho trẻ em và người già (ĐTTT);
  2. Hỗ trợ nước sạch, vệ sinh môi trường cho trường học;
  3. Đạo tạo tập huấn nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở;
  4. Giáo dục sức khoẻ & vệ sinh phòng bệnh dịch (Sốt xuất huyết, cúm H5N1,Chân Tay Miệng, ……);
  5. Hỗ trợ phương tiện và chăm sóc y tế cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

 

 

 

 

Trích báo CATP : Thứ sáu, 21/03/2014 17:29

 

 

(CATP) Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có tỷ lệ nghèo ở trẻ em trên 50%, chỉ sau vùng Tây Bắc. Nghèo ở trẻ em là nghèo về giáo dục, y tế, dinh dưỡng, vui chơi giải trí, lao động... Điều đó đã vô tình “đánh cắp” tuổi thơ và đẩy các em vào vòng mưu sinh với bao vất vả.

 

       

C.  Ưu tiên trong chương trình giáo dục:

  1. Cải thiện cơ sở vật chất và môi trường học tập trong nhà trường;
  2. Cung cấp sách vở và phương tiện dậy & học cho học sinh;
  3. Học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
  4. Giáo dục phòng tránh thương tích, an toàn giao thông và các biện pháp an toàn cho học sinh vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai; 
  5. Giáo dục dậy nghề cho trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn;
TOP